ANO UN


ANO UN: FACENDO CAMIÑO

-Dedicatoria:

Para Carmen, a miña dona.

Para a miña filla Cecilia, compañeira destas cavilacións.

Ao Amigo Peregrino, que seguiu o día a día destes escritos.

Estío 2017.