ANO DOUS


DEDICATORIA

                  Aos amigos, que venres tras venres, acoden ao faladoiro derredor de Cecilia.

                                                                 GRAZAS. Estío de 2018

PRÓLOGO

                A modo de Epílogo, sobre <<FACENDO CAMIÑO ANO UN>>. Por Dolores Senín Espasandín.

ESCRITOS

                Corenta, por orde de aparición.